Офіційний сайт Липоводолинської районної державної насіннєвої інспекції в Сумській області, Україна. Створений на замовлення Кльоп Л.В. Липоводолинська районна державна насіннєва інспекція в Сумській області
 

     Головна сторінка

     Про Липоводолинську РДНІ

     Наші нагороди

     Опис району

     Хлібна нива Сумщини

     Про насіннєвий контроль

     Функції та завдання

     Реєст виробників насіння

       та садивного матеріалу

     Насінництво району

     Реєстр сортів рослин

     ICTA

     Засоби захисту рослин

     Технологія захисту

     Присадибна ділянка

     Характеристика гібридів

     Електронна енциклопедія

     Закони України

     Насіннєві інспекції України

     Насіннєві інспекції області

     Керівник Кльоп Л.В.

     Колектив РДНІ

     Поштові індекси району

     Українські свята 2013

     Привітання до свят

     Професійні свята

     Гумор

     Обмін лінками/банерами

смт Липова Долина, Липоводолинський район, Сумська область, Україна, 42500

 

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
             РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
                ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

завантажити

                            Н А К А З

 

                  26.11.2003  N 124/422/194/201

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 листопада 2003 р.
                                      за N 1099/8420
 

 

          Про затвердження Ліцензійних умов провадження
       господарської діяльності з оптової торгівлі насінням
 

 

     Відповідно до  статті  8  Закону  України  "Про  ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),  до статті  34
Закону  України  "Про  насіння  і садивний матеріал" ( 411-15 ) та
постанови Кабінету  Міністрів  України  від 
14.11.2000   N   1698
( 1698-2000-п  )  "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:

 

     1. Затвердити  Ліцензійні  умови  провадження   господарської
діяльності з оптової торгівлі насінням, що додаються.

 

     2. Департаменту  реєстрації і ліцензування Держпідприємництва
(Єфремов О.В.),  Департаменту  ринків  продукції  рослинництва  та
розвитку   насінництва   Мінагрополітики  України  (Лаврик  О.М.),
Управлінню   лісового   господарства    Держкомлісгоспу    України
(Романовський   В.Ф.),   Управлінню  благоустрою  та  комунального
обслуговування  Держжитлокомунгоспу  України  (Стеценко  Я.А.)   в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

     3. Департаменту ринків  продукції  рослинництва  та  розвитку
насінництва  Мінагрополітики України забезпечити публікацію наказу
в засобах масової інформації.

 

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Голови  Держпідприємництва  України  Третьякова  С.І.,  заступника
Міністра Мінагрополітики України Сороку  В.І.,  заступника  Голови
Держкомлісгоспу    України   Ведмідя   М.М.,   заступника   Голови
Держжитлокомунгоспу України Білянського О.М.

 

 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                                  І.Богословська

 

 Міністр аграрної політики України                         С.Рижук

 

 Голова Державного комітету
 лісового господарства України                      М.Колісниченко

 

 Голова Державного комітету України
 з питань житлово-комунального
 господарства                                             Г.Семчук
 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державного комітету
                                      України з питань
                                      регуляторної політики та
                                      підприємництва,
                                      Міністерства аграрної
                                      політики України,
                                      Державного комітету лісового
                                      господарства України,
                                      Державного комітету України
                                      з питань
                                      житлово-комунального
                                      господарства
                                     
26.11.2003
                                      N 124/422/194/201

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 листопада 2003 р.
                                      за N 1099/8420
 

 

                         ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
          провадження господарської діяльності з оптової
                        торгівлі насінням
 

 

                      1. Загальні положення

 

     1.1. Ці Ліцензійні умови  розроблені  відповідно  до  Законів
України  "Про  насіння  і  садивний  матеріал"  ( 411-15 ) та "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

 

     1.2. Дія  Ліцензійних  умов  поширюється  на  всіх  суб'єктів
господарювання,   зареєстрованих  у  встановленому  законодавством
порядку,  юридичних,  фізичних осіб  -  суб'єктів  підприємницької
діяльності, які здійснюють діяльність з оптової торгівлі насінням.

 

     1.3. Відповідно  до  законодавства  України  оптова  торгівля
насінням підлягає ліцензуванню.

     Оптова торгівля насінням - сфера підприємницької діяльності з
придбання та продажу оптових партій  насіння  для  наступної  його
реалізації  споживачам  для використання його на сівбу на підставі
договорів    купівлі-продажу,    міни,    поставки    та     інших
цивільно-правових   договорів,   які  передбачають  передачу  прав
власності.

     Оптова партія  насіння  -  будь-яка  кількість однорідного за
якістю насіння,  засвідчена відповідним документом і відпущена  зі
складу.

 

     1.4. Ліцензійні    умови   встановлюють   вичерпний   перелік
організаційних,   технологічних    та    кваліфікаційних    вимог,
обов'язкових   для   виконання  при  здійсненні  оптової  торгівлі
насінням.

 

     1.5. Ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі
насінням      проводять      Мінагрополітики,      Держкомлісгосп,
Держжитлокомунгосп,  Рада міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 

     1.6. Для  отримання  ліцензії  на  оптову  торгівлю  насінням
суб'єкт  господарювання   звертається   до   відповідного   органу
ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка.

 

     1.7. Оформлення заяв про видачу ліцензії, копії ліцензії, про
переоформлення   ліцензії,   про   видачу    дубліката    ліцензії
здійснюється  суб'єктами  господарювання  за встановленими формами
(додатки 1-4).

     Заява про видачу ліцензії та документи,  що додаються до неї,
приймаються за описом (додаток 5),  копія якого видається заявнику
з  відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи.

 

        2. Вимоги до провадження господарської діяльності
                   з оптової торгівлі насінням

 

     2.1. Організаційні вимоги:

     2.1.1. Суб'єкт господарювання  при  здійсненні  діяльності  з
оптової торгівлі насінням повинен дотримуватися вимог:

     а) законів України:

     - "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 );

     - "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 );

     - "Про  ліцензування  певних  видів господарської діяльності"
( 1775-14 );

     - "Про карантин рослин" ( 3348-12 );

     б) постанов Кабінету Міністрів України:

     - від  08.02.1995  N  108  (  108-95-п ) "Про Порядок заняття
торговельною діяльністю  і  правила  торговельного  обслуговування
населення";

     - від 14.11.2000 N 1698 (  1698-2000-п  )  "Про  затвердження
переліку органів ліцензування";

     - від 04.07.2001 N  756  (  756-2001-п  )  "Про  затвердження
переліку  документів,  які  додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності";

     в) наказу   Міністерства   аграрної   політики   України  від
29.05.2003 N 152 ( z0594-03 ) "Про затвердження Порядку проведення
атестації   суб'єктів   господарювання  на  право  виробництва  та
реалізації насіння і садивного матеріалу,  Положення про Державний
реєстр виробників насіння і садивного матеріалу",  зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
15.07.2003 за N 594/7915.

     2.1.2. Суб'єкт господарювання при здійсненні оптової торгівлі
насінням повинен:

     - дотримуватися вимог діючих нормативних документів;

     - надавати на кожну  оптову  партію  насіння  завірені  копії
документів,  що  засвідчують  сортові  та  посівні  якості насіння
сільськогосподарських, квітково-декоративних, лісових рослин.

     2.1.3. Суб'єкт   господарювання  повинен  здійснювати  оптову
торгівлю насінням сортів,  занесених до Державного реєстру  сортів
рослин,   придатних   для   поширення   в   Україні,  вирощених  в
господарствах,  які  занесені  до  Державного  реєстру  виробників
насіння і садивного матеріалу, або ввезене в Україну, за наявності
документів, визначених у пункті 2.2.9.

 

     2.2. Технологічні вимоги:

     2.2.1. Оптова   торгівля  насінням  здійснюється  лише  через
склади (склади-магазини).

     2.2.2. Склад  повинен бути розміщений в капітальній споруді з
окремим входом.

     2.2.3. Склад обов'язково повинен мати:

     - виробничі приміщення для приймання,  зберігання,  тарування
та  відпуску насіння з урахуванням його фізіологічних властивостей
та дій на нього різноманітних факторів зовнішнього середовища;

     - службово-побутові     приміщення    (кабінет    завідувача,
приміщення для зберігання господарського інвентарю).

     Виробничі приміщення   для   зберігання  насіння  мають  бути
придатні для проведення знезараження.

     Обов'язковим для   складу   є  наявність  діючих  нормативних
документів  з  питань  приймання,  зберігання,  контролю   якості,
транспортування, пакування та маркування насіння.

     2.2.4. Склад,  його виробничі приміщення, його упорядкування,
обладнання та експлуатація повинні:

     - відповідати  вимогам  санітарних,  протипожежних   норм   і
правил, правил охорони праці;

     - забезпечити  послідовність   технологічного   процесу,   що
включає такі етапи:  приймання,  зберігання,  доробку, маркування,
тарування,   відпускання   (відвантаження)   насіння    та    його
схоронність.

     2.2.5. На  фасаді  складу  (складу-магазину)   встановлюється
вивіска із зазначенням назви суб'єкта господарювання. Біля входу в
приміщення на видному місці встановлюється  інформація  про  режим
роботи, який встановлюється суб'єктом підприємницької діяльності.

     2.2.6. Виробничі приміщення повинні бути забезпечені:

     - вагами, які зареєстровані та повірені згідно з установленим
порядком;

     - засіками  для  зберігання  насіння  насипом  та піддонами і
стелажами для зберігання насіння в тарі;

     - штабельними ярликами, етикетками.

     При здійсненні  оптової   торгівлі   насінням,   що   вимагає
особливих    умов   зберігання   (оброблене   захисно-стимулюючими
речовинами),  суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність
окремих приміщень для його зберігання.

     2.2.7. Освітлення,  температура,   вологість   і   вентиляція
повинні   відповідати   технологічним  вимогам,  обов'язковим  для
дотримання при роботі із насіннєвим матеріалом.

     2.2.8. Відповідно  до статті 34 Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 )  насіння  технічних  і  продовольчих
культур  (кукурудзи,  соняшнику,  цукрових  буряків та інших),  що
мають особливу схему  вирощування  гібридного  насіння  за  участю
селекційних установ, елітних господарств і переробних підприємств,
призначене безпосередньо для  висіву,  реалізується  тільки  після
відповідної    його    обробки    на   сертифікованих   насіннєвих
підприємствах  у  спеціальних  цехах  і  на  обладнанні  за  умови
обов'язкової відповідності нормативним документам.

     2.2.9. При  провадженні  оптової   торгівлі   насінням,   яке
ввозиться  в  Україну,  суб'єкту господарювання потрібно мати такі
документи:

     - карантинний  дозвіл  на ввезення насіння на митну територію
України,  виданий Головною державною інспекцією з карантину рослин
України;

     - сертифікат відповідності,  виданий в порядку, встановленому
чинним законодавством.

 

     2.3. Кваліфікаційні вимоги:

     2.3.1. Для провадження  господарської  діяльності  з  оптової
торгівлі насінням суб'єкт господарювання - юридична особа у своєму
штаті обов'язково повинен мати спеціаліста з повною,  базовою  або
неповною   вищою   відповідною   фаховою   освітою  (агрономічною,
лісогосподарською).

     2.3.2. Для  провадження  господарської  діяльності  з оптової
торгівлі насінням суб'єкт господарювання - фізична особа - суб'єкт
підприємницької  діяльності  повинен мати відповідну фахову освіту
або спеціаліста  з  відповідною  фаховою  освітою   (агрономічною,
лісогосподарською), що працює на договірних умовах.

 

 Директор Департаменту реєстрації
 та ліцензування Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                            О.В.Єфремов

 

 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва та
 розвитку насінництва Міністерства
 аграрної політики України                              О.М.Лаврик

 

 Начальник управління лісового
 господарства Державного комітету
 лісового господарства України                    В.Ф.Романовський

 

 Начальник управління благоустрою
 та комунального обслуговування
 Державного комітету України з питань
 житлово-комунального господарства                    Я.А.Стеценко
 

 

                                      Додаток 1
                                      до пункту 1.7
                                      Ліцензійних умов провадження
                                      господарської діяльності з
                                      оптової торгівлі насінням
 

 

      ____________________________________________________________
                       (орган ліцензування)
 

 

                              ЗАЯВА
                       про видачу ліцензії
 

 

     Заявник _____________________________________________________
              (для юридичної особи: повне найменування,

     _____________________________________________________________

     місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові

     керівника; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові,

     _____________________________________________________________

     серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

__________________________________________________________________

 

номер телефону ____________________ номер факсу __________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
поточний рахунок N _______________ у _____________________________
                                      (найменування кредитної

__________________________________________________________________
                            установи)

рахунок в іноземній валюті N _______________ у ___________________

__________________________________________________________________
                  (найменування кредитної установи)

 

просить видати ліцензію на провадження такого  виду  господарської
діяльності: _____________________________________________________.

 

Місцезнаходження відокремлених   підрозділів   підприємства,   які
провадитимуть   господарську   діяльність  на  підставі  отриманої
ліцензії:

 

------------------------------------------------------------------

|      Найменування філій,       |        Місцезнаходження       |

|  представництв, відокремлених  |                               |

|          підрозділів           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

------------------------------------------------------------------

 

     Два примірники опису  документів,  що  подаються  із  заявою,
додаються.

 

     Підпис заявника ______________ ________________________

 

     "___"____________ 20__ р.

 

     М.П.

 

--------------------------------------------------

|Реєстрація заяви "____"_____________ 20___ р.   |

|_____________________________________________   |

| (посада)       (підпис)        (прізвище)      |

--------------------------------------------------
 

 

                                      Додаток 2
                                      до пункту 1.7
                                      Ліцензійних умов провадження
                                      господарської діяльності з
                                      оптової торгівлі насінням
 

 

     _____________________________________________________________
                         (орган ліцензування)
 

 

                              ЗАЯВА
                    про видачу копії ліцензії

 

     _____________________________________________________________
        (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав
                            ліцензію)

 

     Заявник _____________________________________________________
       (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,

     _____________________________________________________________

      посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
                 особи: прізвище, ім'я, по батькові,

     _____________________________________________________________

      серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

     _____________________________________________________________

 

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид  господарської  діяльності,  на  провадження  якої було видано
ліцензію (серія ________ N ___________)

__________________________________________________________________
просить  видати  копію  ліцензії  у  зв'язку  зі створенням нового
відокремленого підрозділу, а саме:

 

------------------------------------------------------------------

|      Найменування філій,       |        Місцезнаходження       |

|  представництв, відокремлених  |                               |

|          підрозділів           |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|                                |                               |

------------------------------------------------------------------

 

     Перелік документів,   що   підтверджують   створення   нового
відокремленого   підрозділу,   а   також   інших   документів,  що
вимагаються законодавством, додається.

 

     Підпис заявника ______________ ________________________

 

     "___"____________ 20__ р.

 

     М.П.

 

--------------------------------------------------

|Реєстрація заяви "____"_____________ 20___ р.   |

|_____________________________________________   |

| (посада)       (підпис)        (прізвище)      |

--------------------------------------------------
 

 

                                      Додаток 3
                                      до пункту 1.7
                                      Ліцензійних умов провадження
                                      господарської діяльності з
                                      оптової торгівлі насінням
 

 

     _____________________________________________________________
                       (орган ліцензування)
 

 

                              ЗАЯВА
                   про переоформлення ліцензії
 

 

     _____________________________________________________________
        (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав
                            ліцензію)

     Заявник _____________________________________________________
       (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,

     _____________________________________________________________

      посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
                 особи: прізвище, ім'я, по батькові,

     _____________________________________________________________

      серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

__________________________________________________________________

 

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид  господарської  діяльності,  на  провадження  якої було видано
ліцензію (серія ________ N ___________)

__________________________________________________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

__________________________________________________________________
   (зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з
                реорганізацією юридичної особи, зміна

__________________________________________________________________
       прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи; зміна
              місцезнаходження юридичної особи, місця

__________________________________________________________________
   проживання фізичної особи; зміни, що пов'язані з провадженням
         господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню)

 

     Перелік документів, що додаються до заяви: __________________

__________________________________________________________________
   (ліцензія, документи, що підтверджують зміни, які підлягають

__________________________________________________________________
                      унесенню до ліцензії)

__________________________________________________________________

 

     Підпис заявника ______________ ________________________

 

     "___"____________ 20__ р.

 

     М.П.

 

--------------------------------------------------

|Реєстрація заяви "____"_____________ 20__ р.    |

|_____________________________________________   |

| (посада)       (підпис)        (прізвище)      |

--------------------------------------------------
 

 

                                      Додаток 4
                                      до пункту 1.7
                                      Ліцензійних умов провадження
                                      господарської діяльності з
                                      оптової торгівлі насінням
 

 

     _____________________________________________________________
                       (орган ліцензування)
 

 

                              ЗАЯВА
                  про видачу дубліката ліцензії
 

 

     _____________________________________________________________
        (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав
                            ліцензію)

     Заявник _____________________________________________________
       (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження,

     _____________________________________________________________

      посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; для фізичної
                 особи: прізвище, ім'я, по батькові,

     _____________________________________________________________

      серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

__________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид  господарської  діяльності,  на  провадження  якої було видано
ліцензію (серія ________ N ___________)

__________________________________________________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________

__________________________________________________________________
   (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

__________________________________________________________________

 

     До заяви додаються __________________________________________
                       (документ, що підтверджує внесення плати за

__________________________________________________________________
видачу дубліката ліцензії та непридатна до користування ліцензія у

__________________________________________________________________
               випадку пошкодження бланка ліцензії)

 

     Підпис заявника ______________ ________________________

 

     "___"____________ 20__ р.

 

     М.П.

 

--------------------------------------------------

|Реєстрація заяви "____"_____________ 20__ р.    |

|_____________________________________________   |

| (посада)       (підпис)        (прізвище)      |

--------------------------------------------------
 

 

                                      Додаток 5
                                      до пункту 1.7
                                      Ліцензійних умов провадження
                                      господарської діяльності з
                                      оптової торгівлі насінням
 

 

     _____________________________________________________________
                         (орган ліцензування)
 

 

                               ОПИС
      документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
 

 

     Вид господарської діяльності ________________________________

__________________________________________________________________
від ______________________________________________________________
                (найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________
 

 

------------------------------------------------------------------

| N  |   Найменування документа    |   Кількість   |  Примітки   |

|з/п |                             |    аркушів    |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

|----+-----------------------------+---------------+-------------|

|    |                             |               |             |

------------------------------------------------------------------
 

 

     Підпис заявника ______________ ________________________

 

     "___"____________ 20__ р.

 

     М.П.

 

------------------------------------------------------------------

|Відмітка про прийняття         |Відмітка про прийняття          |

|документів                     |документа, що підтверджує       |

|"___"___________ 20__ р. N ___ |внесення плати за видачу        |

|_______________________________|ліцензії                        |

|(підпис) (П.І.Б. відповідальної|Документ ______________________ |

|                 особи)        |Дата прийняття "__"_____ 20__ р.|

|_______________________________|Підпис ________________________ |

| (посада відповідальної особи) |                                |

------------------------------------------------------------------

Липова Долина

Наша кнопка


код кнопки

Партнери:

Передплачена реклама

 

 

 

 

  АПК-Інформ - Лідер серед аграрных сайтів України

  Біржовий вісник Київської агропромислової біржі - професійна інформація для трейдерів та  операторів зернового ринку

 

мониторинг сайтов

© 2007-2014