Офіційний сайт Липоводолинської районної державної насіннєвої інспекції в Сумській області, Україна. Створений на замовлення Кльоп Л.В. Липоводолинська районна державна насіннєва інспекція в Сумській області
 

     Головна сторінка

     Про Липоводолинську РДНІ

     Наші нагороди

     Опис району

     Хлібна нива Сумщини

     Про насіннєвий контроль

     Функції та завдання

     Реєст виробників насіння

       та садивного матеріалу

     Насінництво району

     Реєстр сортів рослин

     ICTA

     Засоби захисту рослин

     Технологія захисту

     Присадибна ділянка

     Характеристика гібридів

     Електронна енциклопедія

     Закони України

     Насіннєві інспекції України

     Насіннєві інспекції області

     Керівник Кльоп Л.В.

     Колектив РДНІ

     Поштові індекси району

     Українські свята 2013

     Привітання до свят

     Професійні свята

     Гумор

     Обмін лінками/банерами

смт Липова Долина, Липоводолинський район, Сумська область, Україна, 42500

                                                       

 

              МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

завантажити

                            Н А К А З

 

                        23.12.2008  N 866

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 січня 2009 р.
                                      за N 53/16069
 

 

          Про затвердження Порядку проведення ґрунтового
               та лабораторного сортового контролю
 

 

     Відповідно до  статті  21  Закону  України  "Про  насіння   і
садивний матеріал" Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити  Порядок проведення ґрунтового та лабораторного
сортового контролю, що додається.

 

     2. Визнати таким,  що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від
08.07.2003 N 224 "Про затвердження Порядку проведення ґрунтового
та лабораторного сортового контролю", зареєстрований в Міністерстві
юстиції  України 
23.07.2003  за N 631/7952.

 

     3. Департаменту   ринків    рослинництва    (Демидов    О.А.)
забезпечити   подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.

 

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мельника С.І.

 

 Міністр                                               Ю.Ф.Мельник
 

 


 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      аграрної політики України
                                     
23.12.2008  N 866

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 січня 2009 р.
                                      за N 53/16069
 

 

                             ПОРЯДОК
              проведення ґрунтового та лабораторного
                        сортового контролю
 

 

                      1. Загальні положення

 

     1.1. Цей порядок розроблений відповідно до статті  21  Закону
України "Про  насіння  і  садивний матеріал", частини першої статті
9 та частини другої статті  48  Закону  України  "Про охорону прав
на сорти рослин.

 

     1.2. Цей  Порядок  визначає організацію проведення ґрунтового
та лабораторного сортового контролю насіння і садивного  матеріалу
сортів рослин,  занесених  до  Державного  реєстру  сортів рослин,
придатних для поширення в Україні,  з  метою  визначення  сортових
якостей насіння і садивного матеріалу.

 

     1.3. Дія  цього  Порядку поширюється на фізичних та юридичних
осіб,  які занесені до Державного  реєстру  виробників  насіння  і
садивного матеріалу (далі - замовники).

 

     1.4. Ґрунтовий  і лабораторний сортовий контроль здійснюється
з метою визначення належності проби насіння і садивного  матеріалу
до  відповідного  сорту  рослин  з подальшим установленням ступеня
його однорідності та сортової чистоти.

 

     1.5. Для проведення  ґрунтового  та  лабораторного  сортового
контролю замовники звертаються до Української державної насіннєвої
інспекції (далі - Укрдержнасінінспекція).

 

     1.6. Укрдержнасінінспекція  відповідно  до   ДСТУ   4138-2002
"Насіння сільськогосподарських культур.  Методи визначення якості"
відбирає пробу насіння і  садивного  матеріалу  сорту  рослин,  що
вирощується  з  метою  подальшої  реалізації насіння,  та офіційно
передає таку пробу разом з відповідними документами  до  Державної
служби з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба).

 

     1.7. Ґрунтовий  і  лабораторний  сортовий  контроль  здійснює
Держсортслужба, підпорядковані їй державні сортодослідні  станції,
лабораторії,  інші  заклади  експертизи  та  Державна  інспекція з
охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортінспекція).

     Заклади експертизи  з  проведення  ґрунтового і лабораторного
сортового контролю визначаються Держсортслужбою.

 

     1.8. Для оригінального  й  елітного  насіння  сортів  рослин,
гібридів  першого  покоління і їхніх батьківських форм ґрунтовий і
лабораторний   сортовий   контроль   є   обов'язковим,    а    для
репродукційного насіння - за рішенням Укрдержнасінінспекції.

 

     1.9. Оцінка  прояву  ідентифікаційних ознак сортів рослин під
час  проведення  ґрунтового  і  лабораторного  сортового  контролю
здійснюється  за  відповідними методиками проведення експертизи на
відмінність,  однорідність   і   стабільність   для   відповідного
ботанічного таксона.

 

     1.10. Ґрунтовий  і лабораторний сортовий контроль проводиться
за рахунок замовника.  Сертифікат,  що підтверджує сортові  якості
насіння    і   садивного   матеріалу   сорту   рослин,   видається
Укрдержнасінінспекцією  у   десятиденний   строк   після   надання
Держсортслужбою  підтвердження про оплату за проведення ґрунтового
і лабораторного сортового контролю.

 

     1.11. Сертифікат       видається       Укрдержнасінінспекцією
безкоштовно.

 

                2. Проведення ґрунтового контролю

 

     2.1. Ґрунтовий   контроль   здійснюється   методом  висівання
контрольних проб насіння і садивного матеріалу сорту.

 

     2.2. Після  отримання  проби  і  направлення   на   ґрунтовий
контроль  від  Укрдержнасінінспекції  Держсортінспекція  перевіряє
цілісність упаковки,  наявність печатки та етикеток,  підписує акт
приймання-передавання   відібраних   проб   насіння   і  садивного
матеріалу, реєструє пробу в журналі реєстрації проб для проведення
ґрунтового  та  лабораторного  сортового  контролю  (додаток 1) та
передає пробу визначеному закладу експертизи.

 

     2.3. Заклад експертизи  проводить  ґрунтовий  контроль  проби
насіння  і садивного матеріалу за методиками проведення ґрунтового
і лабораторного сортового контролю  для  відповідного  ботанічного
таксона.

 

     2.4. Ґрунтовий   контроль   передбачає   встановлення  прояву
морфологічних ознак сорту рослин і виявлення  нетипових  рослин  з
метою  встановлення  сортової  чистоти  партії насіння і садивного
матеріалу.  Під час ґрунтового контролю визначається  однорідність
партії насіння і садивного матеріалу.

 

     2.5. Замовник  може  відвідувати  ділянки ґрунтового контролю
безпосередньо або через уповноважену особу,  завчасно  повідомивши
фахівців закладу експертизи.

 

     2.6. Після закінчення польових досліджень ґрунтового контролю
заклад експертизи готує звіт (додаток 2) та  протягом  трьох  днів
надсилає його до Держсортінспекції.

 

          3. Проведення лабораторного сортового контролю

 

     3.1. Під  час  проведення  лабораторного  сортового  контролю
перевіряються  наявність  та   ступінь   прояву   сортових   ознак
відповідно  до  опису  сорту  рослин,  за  яким  було здійснено їх
державну  реєстрацію.  Лабораторні  дослідження   проводяться   за
методиками   проведення   ґрунтового   і  лабораторного  сортового
контролю для відповідного ботанічного таксона.

 

     3.2. Окремі лабораторні дослідження  лабораторного  сортового
контролю можуть  проводитися  уповноваженими закладами експертизи,
які визначає Держсортслужба.

 

     3.3. За результатами лабораторного сортового контролю  заклад
експертизи  готує звіт (додаток 3) та протягом трьох днів надсилає
його до Держсортінспекції.

 

                4. Підготовка протоколу ґрунтового
               та лабораторного сортового контролю

 

     4.1. Держсортінспекція  узагальнює  результати  ґрунтового  і
лабораторного сортового контролю і готує  протокол  ґрунтового  та
лабораторного  сортового контролю (додаток 4),  який складається у
трьох примірниках.

 

     4.2. Один примірник протоколу надсилається замовнику,  другий
-   Укрдержнасінінспекції,  яка  дала  направлення  на  проведення
ґрунтового і лабораторного сортового  контролю,  третій  примірник
зберігається в справах Держсортслужби.

 

 Заступник директора
 Департаменту ринків рослинництва                     М.Б.Пісковий
 

 


 

 

Липова Долина

Наша кнопка


код кнопки

Партнери:

Передплачена реклама

 

 

 

 

  АПК-Інформ - Лідер серед аграрных сайтів України

  Біржовий вісник Київської агропромислової біржі - професійна інформація для трейдерів та  операторів зернового ринку

 

мониторинг сайтов

© 2007-2014