Офіційний сайт Липоводолинської районної державної насіннєвої інспекції в Сумській області, Україна. Створений на замовлення Кльоп Л.В. Липоводолинська районна державна насіннєва інспекція в Сумській області
 

     Головна сторінка

     Про Липоводолинську РДНІ

     Наші нагороди

     Опис району

     Хлібна нива Сумщини

     Про насіннєвий контроль

     Функції та завдання

     Реєст виробників насіння

       та садивного матеріалу

     Насінництво району

     Реєстр сортів рослин

     ICTA

     Засоби захисту рослин

     Технологія захисту

     Присадибна ділянка

     Характеристика гібридів

     Електронна енциклопедія

     Закони України

     Насіннєві інспекції України

     Насіннєві інспекції області

     Керівник Кльоп Л.В.

     Колектив РДНІ

     Поштові індекси району

     Українські свята 2013

     Привітання до свят

     Професійні свята

     Гумор

     Обмін лінками/банерами

смт Липова Долина, Липоводолинський район, Сумська область, Україна, 42500

 

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
завантажити
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      економіки України
                                     
28.03.2008  N 98
                                      ( z0411-08 )

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 травня 2008 р.
                                      за N 412/15103
 

 

                            ІНСТРУКЦІЯ
                про заповнення заявки на одержання
                     ліцензії на експорт олії
                соняшникової та насіння соняшнику
 

 

     1. Ця Інструкція  встановлює  порядок  заповнення  суб'єктами
господарської  діяльності  заявки на одержання ліцензії на експорт
олії соняшникової та насіння соняшнику (далі - заявка).

 

     2. Заявка  заповнюється  суб'єктом  господарської  діяльності
українською  мовою  та  оформлюється  згідно з цією Інструкцією за
формою,  наведеною в  додатку  до  Положення  про  порядок  видачі
ліцензій  на  експорт  олії  соняшникової  та  насіння  соняшнику,
затвердженою наказом Міністерства економіки України від
28.03.2008
N 98 ( z0411-08 ).

 

     3. Назви   реквізитів   та   їх   коди   повинні  відповідати
Класифікації валют  та  Класифікації  держав  світу,  затверджених
наказом Державного  комітету  статистики  України  від 
08.07.2002
N 260 ( v0260202-02  ),  і  Класифікатору  митних  органів  та  їх
структурних   підрозділів,   спеціалізованих   митних  установ  та
організацій, затвердженому наказом Державної митної служби України
від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ).

 

     4. Реквізити заявки повинні містити такі відомості:

     реквізит 1 - найменування  (для  юридичних  осіб),  прізвище,
ім'я,  по  батькові  (для  фізичних  осіб)  суб'єкта господарської
діяльності,  який  подає  заявку,   його   місцезнаходження   (для
юридичних  осіб),  місце  проживання  (для  фізичних осіб),  номер
телефону,  номер  факсу,  ідентифікаційний  код  згідно  з  Єдиним
державним  реєстром  підприємств  та  організацій України (ЄДРПОУ)
(для юридичних осіб),  ідентифікаційний номер у Державному реєстрі
фізичних осіб (ДРФО) за його наявності (для фізичних осіб),  номер
поточного рахунку в національній валюті,  найменування банку,  МФО
та  місцезнаходження  банку,  номер  поточного рахунку в іноземній
валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;

     реквізит 2  -  найменування  виробника  товару (для юридичних
осіб),  прізвище, ім'я, по батькові виробника товару (для фізичних
осіб),   його   місцезнаходження   (для   юридичних  осіб),  місце
проживання (для фізичних осіб);

     реквізит 3  -  найменування  нерезидента,  що  є контрагентом
згідно  із  зовнішньоекономічним  договором   (контрактом),   його
місцезнаходження (місце проживання);

     реквізит 4 -  десятизначний  код  товару,  що  експортується,
згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );

     реквізит 5 - одиниця виміру товару,  що експортується,  та її
код;

     реквізит 6 - кількість товару,  що  експортується,  згідно  з
умовами   зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  (додатків,
специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру;

     реквізит 7 - вартість товару,  що експортується,  зазначена у
тисячах доларів США;

     реквізит 8 - вартість товару,  що експортується,  зазначена у
валюті контракту;

     реквізит 9 - додаткове найменування товару, що експортується;

     реквізит 10 - країна призначення товару та її код;

     реквізит 11 - країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;

     реквізит 12 - країна походження товару,  що експортується, та
її код;

     реквізит 13    -    базисні   умови   поставки   товару,   що
експортується,  відповідно  до  Міжнародних  правил  інтерпретації
комерційних термінів (правила ІНКОТЕРМС у чинній редакції);

     реквізит 14 - валюта контракту та її код;

     реквізит 15 - валюта розрахунку та її код;

     реквізит 16 - митниця,  де здійснюватиметься митне оформлення
товару,  код  митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних  підрозділів,  спеціалізованих   митних   установ   та
організацій,  затвердженим наказом Державної митної служби України
від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (із змінами);

     реквізит 17 - характер угоди (розшифрування та код);

     реквізит 18   -   зовнішньоекономічний   договір   (контракт)
(додатки  та  специфікації до нього) із зазначенням номера та дати
укладання;

     реквізит 19   -  прізвище,  ім'я  та  по  батькові  керівника
замовника, який підписав заявку, його посада (для юридичних осіб),
прізвище,  ім'я та по батькові замовника (для фізичних осіб), дата
підпису, засвідчені печаткою (за наявності);

     реквізит 20 - особливі умови експорту.

 

 Заступник директора департаменту
 зовнішньоекономічної політики -
 начальник відділу нетарифного
 регулювання                                            В.Богданов

Липова Долина

Наша кнопка


код кнопки

Партнери:

Передплачена реклама

 

 

 

 

  АПК-Інформ - Лідер серед аграрных сайтів України

  Біржовий вісник Київської агропромислової біржі - професійна інформація для трейдерів та  операторів зернового ринку

 

мониторинг сайтов

© 2007-2014