Офіційний сайт Липоводолинської районної державної насіннєвої інспекції в Сумській області, Україна. Створений на замовлення Кльоп Л.В. Липоводолинська районна державна насіннєва інспекція в Сумській області
 

     Головна сторінка

     Про Липоводолинську РДНІ

     Наші нагороди

     Опис району

     Хлібна нива Сумщини

     Про насіннєвий контроль

     Функції та завдання

     Реєст виробників насіння

       та садивного матеріалу

     Насінництво району

     Реєстр сортів рослин

     ICTA

     Засоби захисту рослин

     Технологія захисту

     Присадибна ділянка

     Характеристика гібридів

     Електронна енциклопедія

     Закони України

     Насіннєві інспекції України

     Насіннєві інспекції області

     Керівник Кльоп Л.В.

     Колектив РДНІ

     Поштові індекси району

     Українські свята 2013

     Привітання до свят

     Професійні свята

     Гумор

     Обмін лінками/банерами

смт Липова Долина, Липоводолинський район, Сумська область, Україна, 42500

 

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

завантажити

                            Н А К А З

 

                         28.03.2008  N 98

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 травня 2008 р.
                                      за N 411/15102
 

 

              Про порядок ліцензування експорту олії
                соняшникової та насіння соняшнику
 

 

     Відповідно до    статті    16     Закону     України     "Про
зовнішньоекономічну   діяльність"  (  959-12  )  та  на  виконання
постанови Кабінету  Міністрів  України  від  
12.03.2008   N   189
( 189-2008-п  ) "Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову
та насіння  соняшнику,  експорт  яких  підлягає  ліцензуванню   до
1 липня 2008 р., та порядку видачі ліцензій" Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Положення про  порядок  видачі  ліцензій  на   експорт   олії
соняшникової та насіння соняшнику;

     Інструкцію про заповнення заявки  на  одержання  ліцензії  на
експорт олії соняшникової та насіння соняшнику ( z0412-08 ).

 

     2. За приймання і реєстрацію документів, оформлення та видачу
ліцензій  на  експорт  олії  соняшникової  та  насіння   соняшнику
відповідає відділ нетарифного регулювання.

 

     3. Відділу нетарифного регулювання:

     забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства
економіки  України  повідомлення  про початок реєстрації заявок на
видачу ліцензій на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику;

     до 10-го   числа  місяця,  що  настає  за  звітним,  подавати
Державній митній службі України інформацію про видані ліцензії  на
експорт олії соняшникової та насіння соняшнику;

     разом з  юридичним  департаментом  забезпечити   подання   на
державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в
установлений законодавством строк.

 

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Бойцун Н.Є.

 

 Міністр економіки України                           Б.М.Данилишин

 

 ПОГОДЖЕНО:

 

 Голова Державного комітету   
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                            К.О.Ващенко
 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      економіки України
                                     
28.03.2008  N 98

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 травня 2008 р.
                                      за N 411/15102
 

 

                            ПОЛОЖЕННЯ
           про порядок видачі ліцензій на експорт олії
                соняшникової та насіння соняшнику
 

 

                      I. Загальні положення

 

     1. Це  Положення  визначає  порядок   приймання   заявок   на
одержання  ліцензій  (далі - заявки) та видачі ліцензій на експорт
олії соняшникової та насіння соняшнику (далі - ліцензії) згідно  з
постановою Кабінету   Міністрів   України  від 
12.03.2008  N  189
( 189-2008-п ) "Про затвердження обсягів квот на олію  соняшникову
та насіння   соняшнику,  експорт  яких  підлягає  ліцензуванню  до
1 липня 2008 р., та порядку видачі ліцензій".

 

     2. Дія  цього  Положення  поширюється   на   всіх   суб'єктів
господарської діяльності незалежно від форми власності.

 

                   II. Порядок приймання заявок
                        та видачі ліцензій

 

     1. Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом господарської
діяльності подаються такі документи:

     заявка за формою згідно з додатком до цього Положення;

     лист-звернення про  видачу  ліцензії з гарантією сплати збору
за її видачу;

     копія зовнішньоекономічного    контракту   з   додатками   та
специфікаціями до нього;

     копія свідоцтва про державну реєстрацію;

     довідка Мінагрополітики   про    наявність    обсягів    олії
соняшникової  та/або  забезпеченості  сировиною для її виробництва
або обсягів насіння соняшнику, заявлених на експорт (оригінал);

     оригінал довідки Мінагрополітики (для суб'єктів господарської
діяльності,  які  здійснювали  реалізацію  на  внутрішньому  ринку
фасованої олії  соняшникової  у  період  з  1 вересня 2007 року по
1 березня 2008 року).

     Копії завіряються в установленому законодавством порядку.

     Суб'єкт господарської  діяльності  несе  відповідальність  за
недостовірність даних, зазначених у заявці.

 

     2. Днем  подання  заявки  вважається  день  її  реєстрації  в
Мінекономіки,  що підтверджується відповідним  записом  у  журналі
реєстрації.

 

     3. Розгляд  заявок  від  суб'єктів  господарської  діяльності
здійснюється   відділом    нетарифного    регулювання,    відділом
моніторингу  зовнішньої торгівлі,  відділом правового забезпечення
зовнішньоекономічної    діяльності,    відділом    контролю     за
зовнішньоекономічною    діяльністю   Мінекономіки   та   фахівцями
Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу  зовнішніх
товарних   ринків   відповідно   до   компетенції  та  в  порядку,
передбаченому  наказом  Міністерства   економіки   та   з   питань
європейської  інтеграції України від
01.04.2004 N 122 ( z0482-04 )
"Про затвердження Порядку розгляду заявок  на  видачу  ліцензії  у
сфері  нетарифного  регулювання  зовнішньоекономічної діяльності",
зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції  України  
15.04.2004   за
N 482/9081.

     Строк розгляду    заявок     вищезазначеними     підрозділами
Мінекономіки не повинен перевищувати одного робочого дня.

 

     4. Після  розгляду  документів  у  підрозділах  відповідно до
пункту 3 цього  розділу  заявки  передаються  відділу  моніторингу
зовнішньої торгівлі.

     Відділ моніторингу  зовнішньої  торгівлі   здійснює   розгляд
заявок  з  метою  підготовки  матеріалів для розгляду та прийняття
комісією з питань розгляду заявок на видачу  ліцензій  на  експорт
олії  соняшникової  та насіння соняшнику та розподілу квот рішення
про розподіл квот.

 

     5. Видача ліцензії здійснюється за  наявності  документа,  що
підтверджує   сплату   збору   за   видачу   ліцензії  в  розмірі,
установленому Кабінетом Міністрів України.

 

     6. Ліцензія видається уповноваженому представникові  суб'єкта
господарської  діяльності за наявності оригіналу довіреності на її
одержання,  оформленої в установленому законодавством порядку,  та
документа, що посвідчує особу.

 

     7. Ліцензія  видається  з  терміном  дії  відповідно  до умов
контракту і є дійсною  для  митного  оформлення  товарів  протягом
цього періоду, але не пізніше
01.07.2008.

 

     8. Суб'єкту   господарської   діяльності  видається  оригінал
ліцензії в одному примірнику.

 

 Заступник директора департаменту
 зовнішньоекономічної політики -
 начальник відділу нетарифного
 регулювання                                            В.Богданов
 

 

                                      Додаток
                                      до Положення про порядок
                                      видачі ліцензій на експорт
                                      олії соняшникової
                                      та насіння соняшнику
 

 

                              ЗАЯВКА
                 на одержання ліцензії на експорт
              олії соняшникової та насіння соняшнику
 

 

     Ліцензія дійсна до  _________________________________________
                        (дата зазначається суб'єктом господарської
                          діяльності згідно з умовами контракту,
                            але не пізніше
01.07.2008 включно)

 

------------------------------------------------------------------

|1. Замовник           Код згідно з  ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)|

|                                                                |

|Номер телефону        факсу                                     |

|                                                                |

|Номер поточного рахунку в національній валюті, найменування     |

|банку, МФО,  місцезнаходження банку                             |

|Номер поточного рахунку в іноземній валюті, найменування банку, |

|МФО,  місцезнаходження банку                                    |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Виробник товару            |3. Покупець                      |

|                              |                                 |

|------------------------------+---------------------------------|

|4. Код    |5. Одини-|6. Кіль- |7. Вар-  |8. Вар-   |9. Додаткове|

|товару    |ця       |кість    |тість    |тість     |найменування|

|згідно з  |виміру   |         |(в тис.  |(у валюті |товару      |

|УКТЗЕД    |         |         |доларів  |контракту)|            |

|          |         |         |США)     |          |            |

|----------+---------+---------+---------+----------+------------|

|          |         |         |         |          |            |

|          |         |         |         |          |            |

|------------------------------+---------------------------------|

|10. Країна призначення     Код|13. Базисні умови поставки товару|

|11. Країна покупця         Код|14. Валюта контракту          Код|

|12. Країна походження      Код|15. Валюта розрахунку         Код|

|------------------------------+---------------------------------|

|16. Митниця                Код|17. Характер угоди            Код|

|----------------------------------------------------------------|

|18. Підстава для запиту ліцензії                                |

|                                                                |

|----------------------------------------------------------------|

|19. П.І.Б.  керівника замовника                                 |

|Посада                                                          |

|                                                                |

|     М.П.(*)                 Підпис                 Дата        |

|----------------------------------------------------------------|

|20. Особливі умови                                              |

|                                                                |

------------------------------------------------------------------

 

---------------

     (*) За наявності.

Липова Долина

Наша кнопка


код кнопки

Партнери:

Передплачена реклама

 

 

 

 

  АПК-Інформ - Лідер серед аграрных сайтів України

  Біржовий вісник Київської агропромислової біржі - професійна інформація для трейдерів та  операторів зернового ринку

 

мониторинг сайтов

© 2007-2014